NAGRADE ALEKSANDRA SAŠE SPASIĆA:


1995. g.

PRVA NAGRADA-HORSKA NA FESTIVALU U HAJNUWKI (POLJSKA) SA PEVAČKIM DRUŠTVOM "MOKRANJAC"

1995. g.

TREĆA NAGRADA-HORSKA NA FESTIVALU U KARDICI (GRČKA) SA PEVAČKIM DRUŠTVOM "MOKRANJAC"

2000. g.

NAGRADA-HORSKA POVODOM 2000 GODINA HRIŠĆANSTVA NA FESTIVALU U NIŠU (JHS) SA PEVAČKIM DRUŠTVOM "MOKRANJAC"

2002. g.

NAGRADA "VOJISLAV ILIĆ" ZA NAJBOLJEG DIRIGENTA 8. FESTIVALA "HOROVI MEĐU FRESKAMA" U BEOGRADU I POSEBNO PRIZNANJE "OKTOIH"-U

2003. g.

POSEBNO PRIZNANJE- HORSKO ZA IZVOĐENJE DUHOVNIH KOMPOZICIJA NA FESTIVALU U PRIJEDORU (REPUBLIKA SRPSKA) SA HOROM "BRAĆA BARUH"

2003. g.

NAGRADA "VOJISLAV ILIĆ" ZA NAJBOLJEG DIRIGENTA 9. FESTIVALA "HOROVI MEĐU FRESKAMA" SA "OKTOIH"-OM

2004. g.

NAGRADA "VOJISLAV ILIĆ" ZA NABOLJEG DIRIGENTA 10. FESTIVALA "HOROVI MEĐU FRESKAMA" I FESTIVALSKA POVELJA "OKTOIH"-U POVODOM 10 GODINA FESTIVALA

2005. g.

DRUGA NAGRADA-HORSKA NA 4. MEĐUNARODNOM FESTIVALU I TAKMIČENJU U ANKARI (TURSKA) SA "OKTOIH"-OM

2005. g.

POSEBNA POHVALA-HORSKA ZA IZVOĐENJE "LITURGIJE 8.-OG GLASA "V. ILIĆA NA 11. FESTIVALU "HOROVI MEĐU FRESKAMA" SA "OKTOIH"-OM

2005. g.

SREBRNA DIPLOMA-HORSKA NA PRVOM FESTIVALU "MUSICA SACRA A ROMA" (ITALIJA,VATIKAN) SA HOROM "BEOGRADSKI MADRIGALISTI"

2007. g.

NAGRADA PUBLIKE-HORSKA (JEDINA DODELJENA) NA FESTIVALU DUHOVNE MUZIKE U OBROČIŠTU (BUGARSKA) SA HOROM "BEOGRADSKI MADRIGALISTI"

2008. g.

TREĆA NAGRADA U KATEGORIJI KAMERNIH HOROVA NA 30.-OM MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU U VARNI (BUGARSKA) SA „OKTOIH“-OM (PRVA I DRUGA NAGRADA NISU DODELJENE)

2009. g.

ОРДЕН ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА 90 ГОДИНА РВЛС

2019. g.

ОДЛИКОВАЊЕ ВУКОВАРСКОГ СРПСКОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА