PEDAGOŠKI RAD ALEKSANDRA SPASIĆA :

Odluka Rektorata Univerziteta Kragujevac za zvanje docenta

01.  1985.-87.

Demonstrator Hora Muzičke škole ’’Stanković’’, Beograd

02.  1991.-93.

Honorarni nastavnik u Muzičkoj školi ’’Stanković’’, Beograd za premet Gudački orkestar

03. 1993.-94. 

Honorarni nastavnik (odlukom Svetog Arhijerejskog Sinoda SPC) u Bogosloviji Svetog Save, Beograd za predmete Hor i Osnovi muzike

04. 1993.-94.

Honorarni asistent (demonstrator) prof. Jovana Šajnovića na Akademiji umetnosti u Prištini za predmete Hor i Partiture

05. 2006.

Docent na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu za predmete Operski studio i Gluma (operski reditelj)

06. 2007.-08. Nastavnik  FILUM-a u Kragujevcu za predmet Orkestar