KOMPOZICIJE I ARANŽMANI A. SAŠE SPASIĆA


ARANŽMANI SAŠE SPASIĆA

W.A.Mozart - „Ave verum corpus“, klavir - SOKOJ, 14.04.2008.

P.Dežeter - „Internacionala“, klavir - SOKOJ

S.Tomašik - „Hej Sloveni“, klavir - SOKOJ

R.Nordrak - „Ja, vi elsker“, klavir -  SOKOJ

A:Bruckner - „Antiphon“, klavir - SOKOJ

H.Lefkowitch -  „Tum balalajka“klavir - SOKOJ

Lj.Manasijević  - „Molitva za Srbiju“, klavir - SOKOJ

Lj.Manasijević - „Molitva za Srbiju“, gudači i meš.hor - SOKOJ

Lj.Manasijević - „Golubica“, klavir,flauta, violončelo -  SOKOJ

Lj.Manasijević - „Vostani Serbije“, klavir i meš.hor - SOKOJ

H. Neiman - „Zot Yerushalayim“, klavir - „zaštićeno“!

K.Stanković - „Oro“, klavir i violončelo - SOKOJ

W.A.Mozart - „Ave verum corpus“, ženski hor - SOKOJ

J.Arcadelt -  „Ave Maria“, ženski hor“ - SOKOJ

D.Vuković - „Lazar Vision ili Prosvećenje“, studijska m.„zaštićeno“

D.Vuković - „Etno Religious Dance“, studijska muzika -„zaštićeno“

St.Mokranjac - „Himna Svetom Savi“, muški ili ženski hor - SOKOJ

D.Jenko - „Bože pravde“, ženski hor - SOKOJ

I.Bajić - „Božićne pesme“, mešoviti hor - SOKOJ

M.Damaskin - „Liturgija“, solo bar. i ženski hor - SOKOJ

Tradicionalna - „Tamo daleko“, meš. hor (Golgota Srbije) -SOKOJ

M.Crvčanin - „Vozglasi“ za Duhovnu koncertnu muziku - SOKOJ

J.Joplin - „Mercedes benz“, mešoviti hor - „zaštićeno“!KOMPOZICIJE SAŠE SPASIĆA

Te Deum laudamus (1985.), ženski hor SOKOJ, 14.04.2008.

Fughetta b-moll (1986.), klavir SOKOJ

Opelo ’86. (1987.), solo bar. i meš.hor SOKOJ

Svjati Bože (1987.), mešoviti hor SOKOJ

Slava i ninje (iz Svjati Bože) (1988.), ženski hor SOKOJ

Žak ili pokornost (1989.), scenska muzika SOKOJ

Dostojno (1989.), solo sop. i meš.hor SOKOJ

Simvol vere (1992.), solo sop.i meš. Hor SOKOJ