DIRIGOVANJE - SARADNJA


Diploma o stečenom visokom obrazovanju FMU
Diploma o stečenom akademskom nazivu magistra umetnosti


PROFESORI DIRIGOVANJA A.SPASIĆU :


01.  Petar Josifoski (Muzička škola)
02.  Dušan Maksimović (Muzička škola)
03.  Anton Kolar (FMU)
04.  Jovan Šajnović (FMU,PDS)


ŠEFOVI DIRIGENTI A.SPASIĆU, SARADNJA  :


01.  Dušan Miladinović (SPC i Hram Svetog Save), 1989.
02.  Dejan Savić (Hor ’’Braća Baruh’’), 1987.-89.
03.  Milovan Pančić (Hor ’’Lola’’), 1988.
04.  RubenSilva (’’Madlenianum’’), 1998.-99. ; 2002.
05.  Mladen Jagušt (’’Madlenianum’’), 1999.
06.  Gorjan Korunoski (’’Madlenianum’’), 2004.-05.


ASISTENTI DIRIGENTI A. SPASIĆA, SARADNJA  :

01.  Tatjana Mihić  (PDM)
02.  Divna Ljubojević
03.  Katarina Jovanović
04.  Tijana Kovačević
05.  Jelena Damjanović
06.  Branislava Strižak
07.  Jelena Jež
08.  Aleksandar Stojanović
09.  Nada Vuković
10.  Simonida Dragović
11.  Uroš Stepanović
12.  Valentina Topalović
13.  Marija Lazarević (PDM i ’’Oktoih’’)
14.  Marko Nešić (Akademija umetnosti, Priština)
15.  Dženeta Šačić (AU, Priština)
16.  Sava Milin (Bogoslovija Sveti Sava)
17.  Stefan Zekić (’’Braća Baruh’’)
18.  Dijana Cvetković
19.  Jelena Bubulj (’’Braća Baruh’’, ’’Oktoih’’, ’’Beogradski Madrigalisti’’)
20.  Miroslav Arbanovski (’’Beogradski Madrigalisti’’)
21.  Katarina Stanković (FILUM,orkestar)


KOREPETITORI I NASTAVNICI A. SPASIĆA, SARADNJA :


01.  Aleksandar Toškov (FMU, studije)
02.  Srđan Jaraković  (FMU, studije)
03.  Sonja Radojković (FMU, studije)
04.  Dragan Radivojević (’’Madlenianum’’)
05.  Nataša Plećaš (’’Madlenianum’’)
06.  Dragana Anđelić (’’Madlenianum’’)
07.  Gorjana Zekić (’’Braća Baruh’’)
08.  Katarina Feodorović  (’’Beogradski Madrigalisti’’)


ORGULJAŠI I NASTAVNICI A.SPASIĆA, SARADNJA :

Jurij Devetak , učitelj orgulja A.Spasića od 1991. godine

01.  Danijel Kirn (’’Braća Baruh’’)
02.  Andrija Galun (Katolička Crkva i ’’Oktoih’’)
03.  Srđan Jaraković (skoro svi ansambli)
04.  Maja Smiljanić (PDM)
05.  Dragana Nešić (Katolička Crkva)
06.  Sofija Grgur (’’Oktoih’’ i Katolička Crkva)


KONCERTMAJSTORI A.SPASIĆA, SARADNJA :


01.  Vladimir Koh (Pevačko društvo ’’Mokranjac’’)
02.  Vesna Jovanović (SO RTS)
03.  Balint Varga (’’Madlenianum’’)
04.  Sreten Krstić (Kraljevski gudači Svetog Đorđa)
05.  Goran Uzelac (Kraljevski gudači Svetog Đorđa)